Klauzula niedozwolona 4922 XVII AmC 3885/12

Numer klauzuli:
4922
Data wyroku:
2013-03-20
Data wpisu:
2013-06-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie towaru w stanie kompletnym i nie używanym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki

Kolejne klauzule

2013-06-17

4921 XVII AmC 3843/12

Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem hurtowni internetowej rozst...

2013-06-17

4923 XVII AmC 3914/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby...