fb

Klauzula niedozwolona 4924 XVII AmC 3957/12

Numer klauzuli:
4924
Data wyroku:
2013-02-27
Data wpisu:
2013-06-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-06-17

4923 XVII AmC 3914/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby...

2013-06-17

4925 XVIIAmC 3958/12

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bezwcześniejszego powiadamiania...