Klauzula niedozwolona 4925 XVIIAmC 3958/12

Numer klauzuli:
4925
Data wyroku:
2013-02-27
Data wpisu:
2013-06-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bezwcześniejszego powiadamiania klientów

Kolejne klauzule

2013-06-17

4924 XVII AmC 3957/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...