Klauzula niedozwolona 4926 XVII AmC 3999/12

Numer klauzuli:
4926
Data wyroku:
2013-02-19
Data wpisu:
2013-06-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory gwarancyjne będą rozstrzygane przez sądy polubowne

Kolejne klauzule

2013-06-17

4925 XVIIAmC 3958/12

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bezwcześniejszego powiadamiania...

2013-06-18

4927 XVII AmC 4029/12

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w produkcie nie zużytym...