Klauzula niedozwolona 4945 XVII AmC 4480/12

Numer klauzuli:
4945
Data wyroku:
2013-04-05
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby firmy [...]

Kolejne klauzule

2013-06-18

4944 XVII AmC 4368/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę (…) niemajątkową poniesioną przez Uczestni...

2013-06-18

4946 XVII AmC 4482/12

W przypadku uszkodzenia podczas transportu przez zewnętrzną firmę (firma kurierska) [...] nie pon...