Klauzula niedozwolona 4944 XVII AmC 4368/12

Numer klauzuli:
4944
Data wyroku:
2013-03-15
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę (…) niemajątkową poniesioną przez Uczestnika z przyczyn niezawinionych przez Organizatora Konkursu w zakresie, w jakim Organizator nie działał w danych okolicznościach z zachowaniem należytej staranności

Kolejne klauzule

2013-06-18

4943 XVII AmC 4367/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę majątkową (…) poniesioną przez Uczestnika ...

2013-06-18

4945 XVII AmC 4480/12

Ewentualne spory wynikające z zamówień w oparciu o regulamin rozstrzygać będzie Sąd właściwy...