fb

Klauzula niedozwolona 4958 XVII AmC 5449/12

Numer klauzuli:
4958
Data wyroku:
2013-03-25
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autobusów powstałe z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: wypadki powodujące opóźnienia na trasie autobusu, wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, zastosowanie się do żądań policji, śmierć lub wypadek na drodze, akty wandalizmu i terroru, zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu, awaria pojazdu, inne okoliczności poza naszą kontrolą

Kolejne klauzule

2013-06-18

4957 XVII AmC 5447/12

…bagaż, po który w ciągu 1 miesiąca od daty znalezienia nie zgłosiła się osoba uprawniona, ...