Klauzula niedozwolona 4964 XVII AmC 5931/11

Numer klauzuli:
4964
Data wyroku:
2013-01-11
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Jeżeli Pasażera nie wpuszczono na pokład autokaru bądź odmówiono dalszego przewozu z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, Pasażer jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów Biletu po potrąceniu odstępnego w wysokości 95% Opłaty za Bilet oraz zwrot kosztów. Zwrot będzie dokonany zgodnie z pkt. 6.2.6 Regulaminu

Kolejne klauzule

2013-06-18

4963 XVII AmC 5931/11

Za zwrócony Bilet Pasażer otrzyma zwrot Opłaty za Bilet, po potrąceniu odstępnego oraz kosztów...

2013-06-18

4965 XVII AmC 8631/12

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji zamówienia z przyczyn od niego niez...