Klauzula niedozwolona 4967 XVII AmC 667/12

Numer klauzuli:
4967
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Za wykonanie czynności o których mowa w § 1 i 2, Klient zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi na zasadach określonych w § 4 wynagrodzenia w wysokości 2,7 % ceny sprzedaży nieruchomości wyrażonej w umowie sprzedaży, powiększonego o 23 % podatek od towarów i usług VAT

Kolejne klauzule

2013-06-18

4966 XVII AmC 9601/12

Towar można zwrócić w ciągu 10 dni (bez podania przyczyny), licząc od daty otrzymania towaru (n...

2013-06-18

4968 XVII AmC 668/12

Klient zobowiązany jest do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §3 w każdym przypadku sprze...