Klauzula niedozwolona 4969 XVII AmC 669/12

Numer klauzuli:
4969
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-06-18
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą Nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jego zakończeniu, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 150% wynagrodzenia ustalonego w § 3.

Kolejne klauzule

2013-06-18

4968 XVII AmC 668/12

Klient zobowiązany jest do zapłaty prowizji w wysokości wskazanej w §3 w każdym przypadku sprze...

2013-06-19

4970 XVII AmC 1126/12

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Promocji (…)...