Klauzula niedozwolona 4988 XVII AmC 4745/12

Numer klauzuli:
4988
Data wyroku:
2013-04-11
Data wpisu:
2013-06-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy

Kolejne klauzule

2013-06-20

4987 XVII AmC 1845/12

Każdy klient ma prawo w myśl art.221 Kodeksu Cywilnego odstąpić od umowy bez podania przyczyny w...

2013-06-20

4989 XVII AmC 9855/12

Pośrednik zachowuje prawo w całości do wynagrodzenia także w przypadku, gdy Zamawiający po rozw...