Klauzula niedozwolona 4989 XVII AmC 9855/12

Numer klauzuli:
4989
Data wyroku:
2013-04-05
Data wpisu:
2013-06-20
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Pośrednik zachowuje prawo w całości do wynagrodzenia także w przypadku, gdy Zamawiający po rozwiązaniu niniejszej umowy zawarł umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości bez udziału pośrednika ale z osobą przez tego Pośrednika wskazaną i spełniającą warunki określone przez Zamawiającego w niniejszej sprawie

Kolejne klauzule

2013-06-20

4988 XVII AmC 4745/12

Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usł...

2013-06-25

4990 XVII AmC 363/12

nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach i cenach...