Klauzula niedozwolona 4996 XVII AmC 1100/12

Numer klauzuli:
4996
Data wyroku:
2012-12-27
Data wpisu:
2013-06-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Sprzedający zapłaci Nabywcy karę umowną za zwłokę w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży wobec terminu określonego w § 2 ust. 1 (z zastrzeżeniem poniższego ust. 2), w wysokości równej odsetkom ustawowym od dokonanych przez Nabywcę wpłat za każdy dzień zwłoki

Kolejne klauzule

2013-06-25

4995 XVII AmC 1099/12

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w ...

2013-06-25

4997 XVII AmC 1115/12

Pośrednik jest uprawniony także do udostępniania i przetwarzania danych osobowych Zamawiającego ...