Klauzula niedozwolona 4995 XVII AmC 1099/12

Numer klauzuli:
4995
Data wyroku:
2012-12-27
Data wpisu:
2013-06-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie stawek podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, cena określona w §2 może ulec zmianie odpowiednio do skutków zmian podatków od towarów i usług

Kolejne klauzule

2013-06-25

4994 XVII AmC 368/12

SKLEP uchyla się od skutków pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpien...

2013-06-25

4996 XVII AmC 1100/12

Sprzedający zapłaci Nabywcy karę umowną za zwłokę w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży wo...