Klauzula niedozwolona 4994 XVII AmC 368/12

Numer klauzuli:
4994
Data wyroku:
2012-04-11
Data wpisu:
2013-06-25
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

SKLEP uchyla się od skutków pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie [...]

Kolejne klauzule

2013-06-25

4993 XVII AmC 367/12

Reklamacje dotyczące uszkodzenia zamówienia podczas przesyłki nie będą uwzględnione, jeżeli N...

2013-06-25

4995 XVII AmC 1099/12

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w ...