Klauzula niedozwolona 5001 XVII AmC3670/12

Numer klauzuli:
5001
Data wyroku:
2013-03-27
Data wpisu:
2013-06-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji a w przypadkuich niepowodzenia przez Sąd powszechny w Poznaniu

Kolejne klauzule

2013-06-25

5000 XVII AmC 2438/12

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów (…)...

2013-06-26

5002 XVII AmC 1573/12

Abonent wyraża zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Operatora, wynikających z Umo...