fb

Klauzula niedozwolona 5000 XVII AmC 2438/12

Numer klauzuli:
5000
Data wyroku:
2012-04-29
Data wpisu:
2013-06-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów (…)

Kolejne klauzule

2013-06-25

4999 XVII AmC 2435/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu Firmy zajmującej się ...

2013-06-25

5001 XVII AmC3670/12

Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, powinny być rozstrzygane w ...