Klauzula niedozwolona 5037 XVII AmC 4359/12

Numer klauzuli:
5037
Data wyroku:
2013-04-15
Data wpisu:
2013-07-18
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust.1, w zakresie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej wszelka korespondencja nadana przez [...] na dotychczasowy adres uważa się za prawidłowo doręczoną

Kolejne klauzule

2013-07-18

5036 XVII AmC3886/12

(…) [...] zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie...

2013-07-18

5038 XVII AmC 4360/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty...