Klauzula niedozwolona 5038 XVII AmC 4360/12

Numer klauzuli:
5038
Data wyroku:
2013-04-15
Data wpisu:
2013-07-18
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową bądź powolną transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu Usług internetowych

Kolejne klauzule

2013-07-18

5037 XVII AmC 4359/12

W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w ust.1, w zakresie adresu korespondencyjnego lu...

2013-07-18

5039 XVII AmC 3948/12

Odpowiedzialność Sprzedawcy w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia...