Klauzula niedozwolona 5049 XVII AmC 5768/11

Numer klauzuli:
5049
Data wyroku:
2012-07-17
Data wpisu:
2013-07-18
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W przypadku zalegania przez Abonenta z zapłatą opłat abonamentowych lub ich części za 2 okresy rozliczeniowe Dostawca Usług jest uprawniony do odłączenia Abonentowi usługi i rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia

Kolejne klauzule

2013-07-18

5048 XVII AmC 5766/11

30 zł - opłata za ponowną aktywację usługi zawieszonej z powodu opóźnienia Abonenta z opłat...

2013-07-18

5050 XVII AmC 5771/11

Abonent zobowiązuje się do zwrotu kosztów pocztowych, ponoszonych przez Dostawcę Usługi z tytu...