Klauzula niedozwolona 5050 XVII AmC 5771/11

Numer klauzuli:
5050
Data wyroku:
2012-07-17
Data wpisu:
2013-07-18
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Abonent zobowiązuje się do zwrotu kosztów pocztowych, ponoszonych przez Dostawcę Usługi z tytułu wezwań do zapłaty

Kolejne klauzule

2013-07-18

5049 XVII AmC 5768/11

W przypadku zalegania przez Abonenta z zapłatą opłat abonamentowych lub ich części za 2 okresy ...

2013-07-18

5051 XVII AmC 5774/11

W terminie 5 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązuje się zw...