Klauzula niedozwolona 5052 XVII AmC 5082/12

Numer klauzuli:
5052
Data wyroku:
2013-05-20
Data wpisu:
2013-07-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2013-07-18

5051 XVII AmC 5774/11

W terminie 5 dni roboczych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Abonent zobowiązuje się zw...

2013-07-31

5053 XVII AmC 5583/12

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską...