Klauzula niedozwolona 5075 XVII AmC 3864/12

Numer klauzuli:
5075
Data wyroku:
2013-04-24
Data wpisu:
2013-08-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

4. Koszt dostawy produktu nie jest zwracany przez firmę [...]

Kolejne klauzule

2013-08-01

5074 XVII AmC 5398/12

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu będą roz...

2013-08-01

5076 XVII AmC 3865/12

6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd dzi...