Klauzula niedozwolona 5077 XVIIAmC 5240/12

Numer klauzuli:
5077
Data wyroku:
2013-04-11
Data wpisu:
2013-08-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Odpowiedzialność SPRZEDAWCY wyłączona jest także w przypadku (…) opóźnień wdostarczeniu PRODUKTU z winy (…) firmy kurierskiej

Kolejne klauzule

2013-08-01

5076 XVII AmC 3865/12

6. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd dzi...

2013-08-01

5078 XVII AmC 5242/12

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji KLIENT zobowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od powiadomien...