Klauzula niedozwolona 5083 XVII AmC4112/12

Numer klauzuli:
5083
Data wyroku:
2013-04-16
Data wpisu:
2013-08-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator (…) nie odpowiada za (…) utratę danych (…) w czasie transmisji danych ze strony ... do Uczestniczki

Kolejne klauzule

2013-08-01

5082 XVII AmC 5255/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów (…) związanych z niniejszym Regulaminem...

2013-08-01

5084 XVII AmC 4112/12

Organizator (…) nie odpowiada za opóźnienia (…) danych (…) w czasie transmisji danych ze str...