fb

Klauzula niedozwolona 5086 XVII AmC 4117/12

Numer klauzuli:
5086
Data wyroku:
2013-04-25
Data wpisu:
2013-08-01
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępu do stron internetowych Klubu (…)

Kolejne klauzule

2013-08-01

5085 XVII AmC 4117/12

Organizator (…) nie odpowiada za (…) szkody powstałe w czasie transmisji danych ze strony[...] ...

2013-08-02

5087 XVII AmC 3362/12

Zwrot zapłaconej ceny w przypadku złożenia oświadczenia przez Konsumenta, o którym mowa w punkc...