Klauzula niedozwolona 5139 XVII AmC 3257/12

Numer klauzuli:
5139
Data wyroku:
2013-04-16
Data wpisu:
2013-08-05
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie usług przez firmę świadczącą usługi kurierskie

Kolejne klauzule

2013-08-05

5138 XVII AmC 3510/12

Organizator zastrzega sobie prawo do […] odwołania Konkursu bez podania przyczyny...

2013-08-05

5140 XVII AmC 3256/12

Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany nagrody na nagrodę o zbliżonych właściwościach...