Klauzula niedozwolona 5147 XVII AmC 2700/12

Numer klauzuli:
5147
Data wyroku:
2013-01-23
Data wpisu:
2013-08-07
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika umowy między Klientem, a nabywcą nieruchomości przedstawionym Klientowi przez Pośrednika, zarówno w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu, klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości 100% wynagrodzenia ustalonego w § 3

Kolejne klauzule

2013-08-07

5146 XVII AmC 8598/12

(…) Błędnie wskazana cena czy też opóźnienie w aktualizacji nie może stanowić podstawy do w...

2013-08-07

5148 XVII AmC 2701/12

Powyższa kwota może ulec zmianie odpowiednio do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości...