Klauzula niedozwolona 5157 XVII AmC 7594/12

Numer klauzuli:
5157
Data wyroku:
2013-05-15
Data wpisu:
2013-08-07
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika

Kolejne klauzule

2013-08-07

5156 XVII AmC 5547/12

W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opła...

2013-08-07

5158 XVII AmC 507/12

Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie w obecności pracownika Poczty Polskiej, czy przesyłka nie po...