Klauzula niedozwolona 5158 XVII AmC 507/12

Numer klauzuli:
5158
Data wyroku:
2012-09-26
Data wpisu:
2013-08-07
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie w obecności pracownika Poczty Polskiej, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji

Kolejne klauzule

2013-08-07

5157 XVII AmC 7594/12

Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla sied...

2013-08-12

5159 XVII AmC 1871/12

Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową. Sklep nie odp...