Klauzula niedozwolona 5216 XVII AmC 4887/11

Numer klauzuli:
5216
Data wyroku:
2013-02-15
Data wpisu:
2013-08-20
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi w terminie krótszym niż 60 dni przed rozpoczęciem Pielgrzymki, to kwota wpłacona jako I wpłata-zaliczka jako zadatek, stanowi pokrycie kosztów organizacji i zostaje zatrzymana przez Biuro

Kolejne klauzule

2013-08-20

5217 XVII AmC 3501/12

W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowie...