Klauzula niedozwolona 5217 XVII AmC 3501/12

Numer klauzuli:
5217
Data wyroku:
2013-05-15
Data wpisu:
2013-08-20
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy nie obejmuje utraconych korzyści przez Abonenta

Kolejne klauzule

2013-08-20

5216 XVII AmC 4887/11

Jeżeli rezygnacja Uczestnika z przyczyn niezależnych od Biura, nastąpi w terminie krótszym niż ...

2013-08-20

5218 XVII AmC 3501/12

Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy wynika to ...