Klauzula niedozwolona 5218 XVII AmC 3501/12

Numer klauzuli:
5218
Data wyroku:
2013-05-15
Data wpisu:
2013-08-20
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy wynika to z (…) innych przyczyn niezależnych od Operatora

Kolejne klauzule

2013-08-20

5217 XVII AmC 3501/12

W żadnym wypadku odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowie...

2013-08-20

5219 XVII AmC 2725/10

W przypadku, kiedy Posiadacz karty nie spłaci Minimalnej wymaganej miesięcznej spłaty (podanej w ...