Klauzula niedozwolona 5224 XVII AmC 278/11

Numer klauzuli:
5224
Data wyroku:
2012-08-24
Data wpisu:
2013-08-28
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

Pisma kierowane do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego pod ich ostatni znany [...]adres korespondencyjny uważa się za doręczone i wywierające skutki prawne po upływie 30 dni od daty wysłania

Kolejne klauzule

2013-08-28

5223 XVII AmC 5490/12

Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień przewidzialnych w punkcie 9 nie uprawnia Pasażera do ...

2013-08-28

5225 XVII AmC 2186/10

Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będ...