Klauzula niedozwolona 5225 XVII AmC 2186/10

Numer klauzuli:
5225
Data wyroku:
2011-09-23
Data wpisu:
2013-08-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego

Kolejne klauzule

2013-08-28

5224 XVII AmC 278/11

Pisma kierowane do Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uposażonego pod ich ostatni znany [...]adr...

2013-08-28

5226 XVII AmC 3721/12

[...] zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakońc...