Klauzula niedozwolona 5231 XVII AmC 11555/12

Numer klauzuli:
5231
Data wyroku:
2013-05-23
Data wpisu:
2013-09-16
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone lub pozostawione w samochodzie

Kolejne klauzule

2013-09-10

5230 XVII AmC 5574/12

Wykluczone jest wstrzymanie przez Klienta płatności oraz dokonywanie potrąceń swoich należnośc...

2013-09-16

5232 XVII AmC 11558/12

Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego ze względu na siedzibę wynajm...