Klauzula niedozwolona 5261 XVII AmC 120/12

Numer klauzuli:
5261
Data wyroku:
2012-07-10
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2013-09-17

5260 XVII AmC 7538/12

Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn niezależnych (np. zamkn...

2013-09-17

5262 XVII AmC 4890/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość (…) doręczenia przez pocztę (…) p...