Klauzula niedozwolona 5260 XVII AmC 7538/12

Numer klauzuli:
5260
Data wyroku:
2013-06-03
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich, bliżej nieokreślone skutki

Kolejne klauzule

2013-09-17

5259 XVII AmC 9856/12

W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta os...

2013-09-17

5261 XVII AmC 120/12

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź p...