Klauzula niedozwolona 5259 XVII AmC 9856/12

Numer klauzuli:
5259
Data wyroku:
2013-04-05
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci wynagrodzenia pośrednika w terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek łączący go z tą osobą

Kolejne klauzule

2013-09-17

5258 XVII AmC 4316/12

Usługę pocztową uznaje się za nienależycie wykonaną w przypadku opóźnienia, uszkodzenia lub ...

2013-09-17

5260 XVII AmC 7538/12

Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołanie kursów z przyczyn niezależnych (np. zamkn...