Klauzula niedozwolona 5258 XVII AmC 4316/12

Numer klauzuli:
5258
Data wyroku:
2013-07-17
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Usługę pocztową uznaje się za nienależycie wykonaną w przypadku opóźnienia, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki powstałej z winy Zleceniobiorcy

Kolejne klauzule

2013-09-17

5257 XVII AmC 1901/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem niestarannej prac...

2013-09-17

5259 XVII AmC 9856/12

W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta os...