Klauzula niedozwolona 5267 XVII AmC 10515/12

Numer klauzuli:
5267
Data wyroku:
2013-05-22
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-09-17

5268 XVII AmC

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno...