fb

Klauzula niedozwolona 5266 XVII AmC 10608/12

Numer klauzuli:
5266
Data wyroku:
2013-05-22
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi

Kolejne klauzule

2013-09-17

5265 XVII AmC 4890/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) terminowość doręczenia przez pocztę (…) prz...

2013-09-17

5267 XVII AmC 10515/12

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby sprzed...