Klauzula niedozwolona 5269 XVII AmC 8765/12

Numer klauzuli:
5269
Data wyroku:
2013-06-12
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Poznania

Kolejne klauzule

2013-09-17

5268 XVII AmC

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno...

2013-09-17

5270 XVII AmC 5573/12

[...].pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurie...