Klauzula niedozwolona 5270 XVII AmC 5573/12

Numer klauzuli:
5270
Data wyroku:
2013-05-08
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

[...].pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej

Kolejne klauzule

2013-09-17

5269 XVII AmC 8765/12

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miasta Poznania...

2013-09-17

5271 XVII AmC 5654/12

Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowani...