Klauzula niedozwolona 5282 XVII AmC 2190/12

Numer klauzuli:
5282
Data wyroku:
2013-02-20
Data wpisu:
2013-09-20
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego (…) miejsca zamieszkania wskazany w umowie lub w zawiadomieniu o zmianie adresu, w przypadku ich nie odebrania, wywołuje skutki prawne w dacie awiza

Kolejne klauzule

2013-09-20

5281 XVII AmC 3023/12

Firma [...]. gwarantuje zwrot wartości produktu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy...

2013-09-20

5283 XVII AmC 11750/12

Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, że rozwiązanie umowy w trybie określonym w punkci...