Klauzula niedozwolona 5283 XVII AmC 11750/12

Numer klauzuli:
5283
Data wyroku:
2013-05-09
Data wpisu:
2013-09-20
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sprzedający i Kupujący zgodnie oświadczają, że rozwiązanie umowy w trybie określonym w punkcie 1 nie wywołuje ani w dacie jej rozwiązania ani w przyszłości obowiązku jakichkolwiek świadczeń na rzecz drugiej Strony z wyjątkiem zwrotu zaliczki Kupującemu

Kolejne klauzule

2013-09-20

5282 XVII AmC 2190/12

Oświadczenia Operatora skierowane do Abonenta pod adres jego (…) miejsca zamieszkania wskazany w ...

2013-09-20

5284 XVII AmC 5652/12

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek wskazany przez...