Klauzula niedozwolona 5289 XVII AmC 1022/13

Numer klauzuli:
5289
Data wyroku:
2013-05-14
Data wpisu:
2013-09-20
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zlecenia w terminie ok. 7-8 tygodni od dnia wpłaty zadatku. Po przekroczeniu w/w terminu Kupujący ma prawo do kary umownej naliczonej od kwoty wpłaconego zadatku, w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia. Po przekroczeniu terminu o ponad 31 dni Kupujący ma prawo do wypowiedzenia umowy

Kolejne klauzule

2013-09-20

5288 XVII AmC 11522/12

Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwośc...

2013-09-20

5290 XVII AmC 7564/12

Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego w...