fb

Klauzula niedozwolona 5295 XVII AmC 5743/12

Numer klauzuli:
5295
Data wyroku:
2013-05-13
Data wpisu:
2013-09-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2013-09-24

5294 XVII AmC 4858/12

Wyrażają Państwo zgodę na naliczenie przez nas odsetek w stosunku do faktur niezapłaconych w te...

2013-09-24

5296 XVII AmC 4855/12

Z chwilą przekazania nam przesyłki przyjmują Państwo, w swoim lub też jakiejkolwiek innej osoby...