Klauzula niedozwolona 5296 XVII AmC 4855/12

Numer klauzuli:
5296
Data wyroku:
2012-07-29
Data wpisu:
2013-09-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Z chwilą przekazania nam przesyłki przyjmują Państwo, w swoim lub też jakiejkolwiek innej osoby imieniu posiadającej prawo do tej przesyłki, postanowienia i warunki określone w liście przewozowym jak również w warunkach przewozu, bez względu na to czy Państwa podpis widnieje na powyższym liście czy też nie

Kolejne klauzule

2013-09-24

5295 XVII AmC 5743/12

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizato...

2013-09-26

5297 XVII AmC 7921/12

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient lub Konsument powinien w terminie miesiąca od wykrycia wady...