Klauzula niedozwolona 5298 XVII AmC 5393/11

Numer klauzuli:
5298
Data wyroku:
2013-01-18
Data wpisu:
2013-09-26
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z wyłączeniem sytuacji kiedy nastąpiło ono z jednego z powodów: przyczyny leżące po stronie podmiotów osób trzecich

Kolejne klauzule

2013-09-26

5297 XVII AmC 7921/12

Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient lub Konsument powinien w terminie miesiąca od wykrycia wady...

2013-09-26

5299 XVII AmC 5394/11

W okresie przerwania, zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług przez Internet Serwis opłata...